Hope in Action

KYESHEROSJUKHUSET

I utkanten av provinshuvudstaden Goma ligger Kyeshero-sjukhuset, som invigdes hösten 2012. Byggnationen finansierades med norska biståndspengar och under direkt projektledning via Hope in Action.


Kyeshero får betraktas som ett stort sjukhus med 250 till 300 bäddar och flera avdelningar. Fyra specialitéer finns representerade; internmedicin, kirurgi, pediatrik och kvinnosjukvård med verksamhet i ljusa och luftiga lokaler. En viss röntgenkapacitet finns.

Här har alla invånare i Goma möjlighet att söka vård, men man tar också emot personer, som hänvisats från sjukstugor och kvinnocentra ute i provinsen. Tanken är att alla patienter skall betala en låg avgift.


En vidare utveckling av laboratorium, medicinsk teknisk avdelning med syrgastillverkning, tvätteri och sanitetsavdelning är i full gång. Kostnadseffektiv elförsörjning via solpaneler har projekterats för hela sjukhuset i framtiden. Sedan ett drygt år drivs verksamheten i laboratoriebyggnaden, inkl belysning, mikroskop, centrifuger och kylskåp, via nyinstallerad solcells-el.  Nu pågår installering av solcells-el i lokalerna för barnsjukvård och till driften av kuvöser för nyfödda.


Etablering av solcells-el medför att sjukhuset förhoppningsvis kommer att klara alla sina egna driftskostnader inom några år utan bidrag utifrån. Detta är i enlighet med Hope in Action´s tanke om att bygga långsiktigt och se en ny samhällsutveckling. Vi har på plats kunnat se att såväl det inre underhållet av sjukhuset som det yttre underhållet av sjukhusområdet och kringverksamheter är väl planerat och genomförs successivt.

Under senaste åren har flera av sjukhusets läkare återvänt till Kyeshero efter att ha slutfört sina specialistutbildningar vid afrikanska universitetssjukhus. Den lokala läkarstaben och övrig personal utför ett mycket gott arbete inom såväl vuxen- som barnsjukvården.


Hope in Action har sitt nationella kontor i sjukhusets administrativa byggnad. Hope in Action sitter i ledningsgruppen tillsammans med kyrkonätverket CEPAC. CEPAC är formell huvudman för sjukhuset.


Den mycket uppskattade verksamheten vid Kyesherosjukhuset i Goma fortsätter. Visionen är att finna en långsiktigt hållbar driftekonomi, där tanken är att en viss men låg patientavgift skall betalas.

Vissa har dock inga tillgångar alls, men… helst skall ingen behöva avvisas. Vi har därför låtit instifta en så kallad ”Fattigkassan Samariten”, som kan bidraga till dessa patienters avgifter.


Under 2019 har sjukhuset haft besök av representanter från svenska Läkarmissionen, som därefter beslutat att bidraga med en stor summa pengar till operationer av våldsutsatta  men fattiga kvinnor.


Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action

Uppdaterad 2021-06-20