jordbruk_Danne
berg
Mama Jeannet
jordbruk

VÄLKOMMEN TILL HOPE IN ACTION

VAD ÄR HOPE IN ACTION?

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo.Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Läs mer


VILL DU GE EN GÅVA?

Hope in Action får sina intäkter genom medlemsavgifter från privata medlemmar, bolag, föreningar och kyrkor. Som medlem får man en regelbunden uppdatering över arbetet. Läs mer

AKTUELLT

Senaste nytt

Vi gläds över att välbehövligt Sjukvårdsmateriel har kommit fram till DR Kongo i Febr. -22!

 

Sjukvårdsmateriel används ju kontinuerligt och måste införskaffas här i Sverige för att skickas ner till Kongo. Sjukhus i Sverige som byter ut och förbättrar sitt materiel är snälla och skänker det överblivna till vår verksamhet. Men det är väldigt dyrt att skicka en container till Kongo, så därför måste Hope in Action be om bidrag till detta. Nu har flera Second hand-organisationer och Human Bridge givit oss dessa pengar. Med Human Bridge’s transporthjälp har vi nu fått ner en riktigt stor mängd utrustning till Goma stad, där det skall fördelas. Sjukvårdsutrustningen är väldigt eftersatt just nu, men mycket annat behövdes eftersom det varit omöjligt att skicka ner något under Corona pandemin.

Lyckat utbildningsprogram

Hope in Actions stora utbildningsprogram för våldsutsatta kvinnor i östra Kongo, som har möjliggjorts av de pengar som Sida/Forum Syd (nu Forum Civ) har bidragit med, har varit väldigt lyckosamma och bidragit till att lyfta kvinnornas självständighet.

Äntligen är köket i kvinnocentret klart! 

Till minne av Mama Jeannette, som avled i augusti 2020, har det byggts ett nytt kök i kvinnocentret i Goma.

Mamma Jeanette var länge orolig för den lilla, spruckna spisen i köket.