Hope in Action
jordbruk_Danne
berg
Mama Jeannet
jordbruk

VÄLKOMMEN TILL HOPE IN ACTION

VAD ÄR HOPE IN ACTION?

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo.Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Läs mer


VILL DU GE EN GÅVA?

Hope in Action får sina intäkter genom medlemsavgifter från privata medlemmar, bolag, föreningar och kyrkor. Som medlem får man en regelbunden uppdatering över arbetet. Läs mer

AKTUELLT

Kallelse

Du kallas härmed till Föreningsstämma för Hope in Action den 10:e oktober 2021
klockan 14:30 i Pingstkyrkan i Alingsås, Landskyrkoallén 4. Mötet beräknas
avslutat 16:00

Lyckat utbildningsprogram

Hope in Actions stora utbildningsprogram för våldsutsatta kvinnor i östra Kongo, som har möjliggjorts av de pengar som Sida/Forum Syd (nu Forum Civ) har bidragit med, har varit väldigt lyckosamma och bidragit till att lyfta kvinnornas självständighet.

Äntligen är köket i kvinnocentret klart! 

Till minne av Mama Jeannette, som avled i augusti 2020, har det byggts ett nytt kök i kvinnocentret i Goma.

Mamma Jeanette var länge orolig för den lilla, spruckna spisen i köket.