Hope in Action
jordbruk_Danne
berg
Mama Jeannet
jordbruk

VÄLKOMMEN TILL HOPE IN ACTION

VAD ÄR HOPE IN ACTION?

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo.Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Läs mer


VILL DU GE EN GÅVA?

Hope in Action får sina intäkter genom medlemsavgifter från privata medlemmar, bolag, föreningar och kyrkor. Som medlem får man en regelbunden uppdatering över arbetet. Läs mer

AKTUELLT

Senaste nytt

Det är kaotiskt i Kongo!

Läget är kaotiskt i östra Kongo, särskilt i Nord- Kivuprovinsen och i områdena runt Goma stad.

Dit har miljoner internflyktingar sökt sig. Livet är väldigt svårt för dem, som måste leva i dessa stora flyktingläger.

Allt saknas: vatten, mat och sjukvård. Bara lite mat delas ut av FN-organisationer och andra, men det räcker inte på långa vägar. Många flyktingar har även sökt sin tillflykt till kyrkor, familjer som ofta bor inhägnat och till barnhemmet i Goma, för att slippa leva väldigt utsatt och under bar himmel.

Barnhemmet!

Barnhemmet har fått ta emot många barn, som blivit föräldralösa i detta inbördeskrig, så där är mer än överfullt och det är svårt att ge alla nödvändig mat. Även kvinnor med flera barn har i desperation sökt skydd där. Vuxna barnhemsbarn, som har lämnat barnhemmet för att börja ett vuxenliv ute i samhället, har tvingats återkomma. Det är en prekär situation, men vi måste hjälpa dem att få det att fungera!

Hjälp till våldsutsatta kvinnor!

Hope in Actions främsta uppgift är att hjälpa de kvinnor, som blivit utsatta för våldtäkt. På våra sjukhus kan vi bara hjälpa dem, som är allra värst skadade. Men vi har ett team på plats, som hjälper till med allt så gott vi kan. Särskilt hjälper vi till med psykologhjälp!

Våldtäktsoffren är väldigt många. De är i alla åldrar från barn till vuxna. Många av dem behöver få hjälp på våra kvinnocentra.

Vad gör världen?

Världssamfundet blundar för allt det hemska som händer i Kongo!!! 

Varken tidningar eller tv-journalister rapporterar om Kongos svårigheter, då det finns så många andra ställen i världen, där de satsar sin bevakning och därför får stor publicitet i olika medier.

Att glömma bort Kongo är västvärldens stora synd och vi, som världsmedborgare måste påtala detta, så att alla får upp ögonen för denna orättvisa! 

I Kongo, som kunde vara ett rikt paradis, finns miljoner människor, som är flyktingar och har det fruktansvärt svårt. 

Vi måste fortsätta att hjälpa dem!    

Och försöka väcka västvärlden!

Varför har folket i Kongo det så svårt?

Människorna i Kongo lider förfärligt för att vi i västvärlden vill ha deras värdefulla naturtillgångar, främst konflikt-mineralerna/metallerna coltan, kobolt, litium och nickel. Dessa är viktiga material i tillverkningen av mobil-telefoner och elbilar och all annan elektronisk utrustning. 

Obs! Ett batteri i en Tesla-bil innehåller 46 kilo nickel, 9 kilo kobolt och 7 kilo litium, (googlat på Sveriges geologiska undersökning).

Alla vill värna om miljön och inte köra med fossila bränslen, bensin och diesel. Därför blundar hela västvärlden för hur mineralerna utvinns i Kongo. Här måste stora insatser sättas in! Så att viktiga mineraler/metaller bryts på ett humant sätt av etiskt granskade företag och att försäljning sker på en kontrollerad världsmarknad, så att intäkterna kommer landet Kongo och dess invånare till del. 

En stöld-exploateringen pågår av Kongos mycket värdefulla naturresurser, ja av mineraler, som under många år har stulits av andra länder! 

Detta är ett förfärligt brott!

Batteriboomen har stora kostnader både i pengar och människoliv!

Kobolt och litium har kallats den nya oljan. Stölderna av olika viktiga mineraler har givit stora ekonomiska vinster till många västländer. Men dessa mineral-stölder har förstört livet för kongoleserna, som på ett slavliknande sätt ofta tvingas bryta mineralerna.

Stora delar av befolkningen tvingas på flykt, dödas eller våldtas, för att utländska företag genom rebelliknande åtgärder kommer till byar eller områden, där man sett att dessa naturresurser finns. Man skyr inga medel när det gäller att ta över området, och få tag i mineralerna.   

-Människorna behandlas på ett slavliknande sätt!

-Och världen vill väl inte att vi skall ha slavar?!

Hope in Action

HiA är en helt ideell förening, som bl. a. arbetar för att hjälpa våldtagna kvinnor med nödvändig kirurgi och rehabilitering samt med livsviktig hjälp till föräldralösa barn i Kongo.

Inga löner betalas ut till någon i HiASe och administrationen är mycket låg (ca 5%).

Vi tar tacksamt emot gåvor till verksamheten på vårt swishnr: 123 303 10 28 eller bankgiro: 5945-1278

Skriv gärna om du vill att pengarna ska gå till ett visst projekt! Om projekten kan du läsa på vår hemsida.

20/12-23

Numera vill vi gärna skicka "Medlemsbreven" med e-post för att spara porto-pengar. Vi har ju inte e-post-adresser till alla våra ~500 medlemmar, bara något 100-tal. Ni som vill hjälpa oss att spara portopengar får väldigt gärna meddela er e-postadress till vår e-post-adrtess:

info@hopeinaction.se

Ha en fin jul

Hope in Action/HeL


2/9-23

Mont Hoyo

är ett avlägset område i urskogen där vi nu har ett ”Fred och Försoningsprojekt” som Norska UD finansierar under 2023. Projektet har som mål att de olika folkgrupperna som legat i krig under många år skall kunna fungera bra ihop igen. Att bygga en väg tillsammans, som är viktig för dem alla, är ett bra sätt att ena dem.

 

Efter långvariga oroligheter har området blivit mycket eftersatt och endast urinvånarna har hjälpligt kunnat fungera där. Regnskog växer fort igen och nu när området är lugnare, och vår hjälp med mobila sjukvårdskliniker skulle kunna nå fram, så hade vägen växt igen och bron över floden var borta.  För att åter kunna ge dem hjälp fick vi pengar från Norge, att röja ny väg och bygga ny bro. Ett tungt arbete har lagts ner här, som enar folkgrupperna i något de alla behöver! Grunden för väg och bro är nu färdig. 


Vi delar även ut jordbruksredskap och samlar folket, chefer och religiösa ledare i olika utbildnings-seminarier. Fotbolls-turneringar och andra aktiviteter anordnas för ungdomarna, så de kan umgås på ett bra sätt och glömma krig och elände.


För år 2024 är det viktigt att vi kan samla in pengar själva till detta fredsbevarande projekt.

28/6-23

Numera skickar vi inte ut medlemsbladet med "snigelpost". Det läggs ut på FB och här samt skickas som e-post, där vi känner till e-post-adresser till våra medlemmar.

Ha en fin sommar

Hope in Action/BML


26/3-23

 

Vår projektledare har varit i Goma, Kongo och berättar att mat går att köpa till barnhem och kvinnocentra, men på grund av oroligheter i flera afrikanska länder är tillgången begränsad och priserna väldigt höga.

Vi behöver få till en egen större odlingskapacitet igen, så som vi hade före vulkanutbrottet sommaren 2021.

 

Barnhemmet sliter med att ta hand om över 200 barn, då de med små medel vill göra det bästa de kan för barnen.

 

Våra kvinnocentra tar ständigt hand om nya våldsoffer i alla åldrar. Många behöver även sjukhusvård efter fysiska skador.

Våra utbildningsprojekt, som är kvinnorna chans till ett gott liv efter vården på centrat håller på att ta slut, då det saknas ekonomi att fortsätta.

 

 

Kyesherojukhuset i Goma är nu över 10 år gammalt och därför gör vi kontinuerligt vissa förbättringar på hus och materiel, då allt slits och upprustning behövs.

Det kommer många människor som behöver sjukhusvård, men inte har råd att betala för sig, varför vi kontinuerligt behöver fylla på vår fattigkassa! Svårt sjuka måste ju få vård!

Lyckat utbildningsprogram

Hope in Actions stora utbildningsprogram för våldsutsatta kvinnor i östra Kongo, som har möjliggjorts av de pengar som Sida/Forum Syd (nu Forum Civ) har bidragit med, har varit väldigt lyckosamma och bidragit till att lyfta kvinnornas självständighet.

Äntligen är köket i kvinnocentret klart! 

Till minne av Mama Jeannette, som avled i augusti 2020, har det byggts ett nytt kök i kvinnocentret i Goma.

Mamma Jeanette var länge orolig för den lilla, spruckna spisen i köket. 

2023 01 24


Stort Tack!

Tack till alla trogna givare!

 

Inför julen 2022 hade Hope in Action en svår situation att handskas med i Congo.

Många internflyktingar (ca 40 000) fanns i ett akut-läger utanför staden Goma och

54 föräldralösa, sjuka och svältande barn måste tas omhand på det redan överfulla barnhemmet.

Men tack vare er, våra trogna givare som bidrog med pengar, så förbättrades situationen.

Ja, särskilt för barnhemmet blev pengarna räddningen!  

Än en gång, Stort TACK!

2022 12 29


Under hösten 2022 har situationen förvärrats markant i östra Kongo, eftersom krig utbrutit i området kring Rutchuru, som intogs av M23 och människor var tvungna att fly. Nu finns ett stort flyktingläger norr om Goma stad med ca 43 000 flyktingar, men endast en organisation har bistått med mat och andra förnödenheter en gång i veckan.

Detta är på tok för lite hjälp, men vi försöker hjälpa till att dela ut leveranserna och vi är ansvariga för psykologisk hjälp till de offer som råkat ut för ”sexual violence” eftersom vi är kända för att vara duktiga på detta sedan länge.

 

54 barn blev föräldralösa i denna krigs-räd och måste tas omhand på barnhemmet i Goma, som redan var överfullt. Problemen hopade sig! -då det är ont om både plats och mat.

 

Bönderna i området var precis i början av skörden, men nu togs allt de odlat av krigarna och togs över till grannlandet, därför blir mat-situationen extra svår i Kongo.

 

Positivt!

Men vi har många goda givare och sponsorer som villigt ställer upp när hjälp behövs, vilket gör att vi kan fortsätta att hjälpa!

Odd Fellow i Göteborg har skänkt en stor summa, Läkarmissionen likaså, men även ett mindre långsiktigt stöd. Smyrna second hand i Älvängen har skänkt pengar till barnhemmet och många mindre projekt och sponsorer har frikostigt bidragit, så vi känner tillförsikt och stor tacksamhet för allt stöd.

 

Viktiga projekt som kan generera ett större välstånd för kongoleserna har vi planerat sedan länge, och när ett markköp nyligen dök upp för detta projekt, som är inom vårt tänk av ”Hjälp till självhjälp” så fick vi en stor summa av Vinden second hand i Alingsås och av vår sponsor G. Örtendahl.

Vi känner stor glädje och tacksamhet över allt fantastiskt stöd, som vi får att förvalta.

Ja, alla små och stora gåvor behövs och de skänker hopp i allt elände att vi kan fortsätta med vårt hjälparbete.

  

 

2022 03 05


Vi gläds över att välbehövligt Sjukvårdsmateriel har kommit fram till DR Kongo i Febr. -22!

 

Sjukvårdsmateriel används ju kontinuerligt och måste införskaffas här i Sverige för att skickas ner till Kongo. Sjukhus i Sverige som byter ut och förbättrar sitt materiel är snälla och skänker det överblivna till vår verksamhet. Men det är väldigt dyrt att skicka en container till Kongo, så därför måste Hope in Action be om bidrag till detta. Nu har flera Second hand-organisationer och Human Bridge givit oss dessa pengar. Med Human Bridge’s transporthjälp har vi nu fått ner en riktigt stor mängd utrustning till Goma stad, där det skall fördelas. Sjukvårdsutrustningen är väldigt eftersatt just nu, men mycket annat behövdes eftersom det varit omöjligt att skicka ner något under Corona pandemin.