Hope in Action

MAMA JEANNES BARNHEM I GOMA

Vi stödjer verksamheten vid detta barnhem, som också bedriver internatskola för cirka 200 barn. Barnen är föräldralösa efter konflikterna i Östra Kongo.

Mama Jeanne är en fantastisk kvinna, som har engagerat sig för barnen sedan lång tid tillbaka. Hon drev redan före krigsstarten på 1990-talet ett barnhem i mindre skala uppe i Masisi (ca 10 mil väster om Goma). Hope In Action´s grundare lärde känna henne under denna tid.


Mama Jeanne har gjort sig känd genom åren för att hon tar till sig alla dessa barn som om de vore hennes egna. Trots att hon har en stor egen familj finns det alltid tid för andra. Hon har barnen hos sig tills de blir så stora att de är färdiga att starta sina egna liv eller tills hon hittar någon släkting till barnet som är villig att ta på sig ansvaret.

Intill barnhemmet låg tidigare ett kvinnocenter som Mama Jeanne var föreståndare för, och verksamheterna var på ett naturligt sätt integrerade med varandra i vardagen. På så sätt fick kvinnorna och barnen glädje av varandra i sin svåra livssituation. När tillströmningen av föräldralösa barn ökade fanns det inte utrymme för att ha kvar kvinnocentret, så nu är det ett renodlat barnhem.

Nominerad till Nobels Fredspris! Som ett uttryck för välorganiserat, väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett konfliktområde, nominerades Mama Jeanne till Nobels fredspris tillsammans med kollegan Mama Jeannette och Dr Mukwege under flera år.

2017 kunde vi starta bygget av ett nytt kök på barnhemmet i Goma!

En granat hade total-förstört barnhemmets kök, så man fick koka maten i stora grytor över öppen eld ute på gården. Efter en intensiv insamling under sommaren 2017, hade vi tillräckligt med pengar att börja bygga ett nytt kök. På bilderna ser vi  föreståndaren Mama Jeanne övervaka arbetet och symboliskt ¨lägga första stenen¨. Ett stort tack till alla goda givare!


2018 var köksdelen färdigbyggd. Skickligt murade spisar och ugn gjorde arbetet med att laga mat mycket lättare. Och nu behövdes bara en bråkdel av ved eller kol, då effektiviteten förbättrats väsentligt. Lyckan var mycket stor över den fina köksdelen! Dock räckte pengarna bara till det gjutna golvet och hälften av väggarna i matsalen, men barnen turas om att sitta på köksgolvet när de äter.  Att samla in pengar till väggar och tak till matsalen ska vi snart ta tag i, då detta utrymme även kan användas som skollokal.

Under 2018 byggdes det även toaletter och duschar på barnhemmet, av insamlade medel i Sverige och Norge. Två stora vattencisterner har de också fått, vilket underlättar enormt, när man slipper gå långa vägar till en brunn för att hämta vatten. Utan dessa vattencisterner hade de ej kunnat ha duschar till barnen, och renlighet är mycket viktigt för att slippa ifrån sjukdomar bland barnen.

Vi har även startat en insamling till nya sängar, madrasser och filtar till barnens sovsalar! De gamla sängarna var i så dåligt skick att de rämnade, och madrasser är ju en förslitningsvara, liksom filtar. Nu bygger vi stabila våningssängar i järn, som skall hålla länge.


Mama Jeanne är en driftig kvinna som har förstått att hon inte kan få allting till skänks. Hon har därför sedan länge odlat ganska mycket grönsaker och rötter, haft hönshus för att få ägg och ibland kunnat koka en höna.  Hon fick för några år sedan 2 kor från Norge, vilket gör att de riktigt små barnen kan få en dl mjölk varannan dag. Några grisar fick hon, vilka har förökat sig och nu är ganska många. En hyrd åker utanför området fick hon låna under flera år, vilket gjorde att hon kunde odla majs och olika sorters böner i en sådan mängd att hon även kan sälja. Detta gör att barnhemmet får in kontanter till att betala en del löner till personal och lärare.  Denna driftiga Mama Jeanne förlitar sig på Guds hjälp, men arbetar hårt utan att verka stressad. Hon är kärleksfull och omtänksam mot alla. Hon kan alla barnens namn, klappar dem på huvudet och säger snälla uppmuntrande saker, kramar dem så fort hon kommer åt, och vet allas problem och färdigheter.

Mama Jeanne ser värdet av att barnen får en riktig skolgång, så även om det är för dyrt att skicka alla dessa barn till vanliga skolor i staden där det krävs skoluniform, så har hon ordnat detta. Inom barnhemmets område finns en lång skolbyggnad, där engagerade lärare undervisar barnen från småskola t.o.m. mellanstadiet. Flera av lärarna är vuxna före detta barnhemsbarn som fått studera till lärare, och nu arbetar i stadens skolor. På sin fritid kommer de tillbaka till barnhemmet för att undervisa barnhemsbarnen som ett tack till deras älskade Mama.


Men för att även kunna ha anställda lärare, har Mama Jeanne nu öppnat upp för barnen utanför barnhemmet att få gå i hennes skola. Området är mycket fattigt, och dessa barn har inte heller ekonomisk möjlighet att kunna gå i staden skolor. Här kan de få undervisning till en mycket lägre kostnad och utan krav på skoluniform. Detta genererar även en bättre grannsämja och stölderna av barnhemmets grödor och djur har minskat.

Rörande scenarier såg vi vid vårt besök: flera av barnen kom bärande på sina kompisar som var handikappade. Och de sa: alla vill ju lära sig läsa,  skriva och räkna även om de inte kan gå!


2019, Mama Jeannes barnhem har blivit en egen stiftelse registrerad i Kongo! Hon vill kunna sköta sig själv nu, så gott det går. Och hon strävar på oförtröttad.

Men hon behöver lite fortsatt stöd av vår organisation, med 5000 kr/ mån. och praktisk hjälp vid byggnationer och annat som uppkommer i denna oroliga del av Kongo.

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action 


Uppdaterad 2021-06-20