STÖD VÅRT ARBETE

Med din hjälp kan vi fortsätta jobba förbyggande och med akuta insatser i Kongo

GE EN GÅVA OCH BLI MEDLEM

Bankgiro: 5945-1278

Swish: 123 303 10 28

 

Iban-nummer: SE7450000000050441027814

SEB:s Bic-kod: ESSESESS

 

Markera inbetalningen antingen med ”gåva” eller med det projekt du önskar rikta dina pengar till.

 

När du skänker en gåva till oss blir du även medlem i Hope in Action och får fortlöpande information om vårt arbete.

 

Om du skänkt en gåva i någon annans namn och vill skriva ut ett gåvobevis att ge bort så finns det här:


EKONOMI

Hope in Action får sina intäkter genom gåvor, sponsring och investeringar från privata medlemmar, bolag, föreningar och kyrkor, utöver statliga utvecklingsprojektbidrag från Forum Syd/Sida. Gåvorna/investeringarna går till projekten i Afrika och endast en mycket liten del till administrativa utgifter.


Hope In Action söker också aktivt inom respektive land om medel för olika projekt. När sådana får finansiering, redovisas detta på vår webbsida. Där sker fortlöpande uppdateringar.

 

Hope in Action/DR Congo  har också uppdrag för andra organisationer, där vi har till uppgift att övervaka och organisera olika projekt i området. Ersättningen för detta arbete går in i den lokala organisationen för att stötta administrationen. Exempel på sådana samarbeten är med JOIN (Join good forces)/Norge samt FN-organ såsom WHO, UNHCR och UNICEF.

SPONSORER/PARTNERS

Odd Fellow GBG

VI ÄR SPONSORER TILL HOPE IN ACTION

GULDSPONSOR

   Gertrud Örtendahl

SILVERSPONSOR

BRONSSPONSOR

VILL ERT FÖRETAG OCKSÅ BLI SPONSOR TILL HiA?


GULDSPONSOR:

 

20.000 kr/år

 

– du får en logga med länk på vår HiA-hemsida samt stor annons i vårt medlemsbrev.

 

SILVERSPONSOR:

 

10.000 kr/år

 

– du får en logga med länk på vår HiA-hemsida, samt en liten annons i vårt medlemsbrev.

BRONSSPONSOR:

 

5000 kr/år

 

– Ni får en logga på vår HiA-hemsida som är länkad till er hemsida samt en logga i vårt medlemsbrev.

Alla sponsorer får även en Hope in Action-logga att ha på sin hemsida som är länkad till vår hemsida. Som tack för att ni väljer att stötta oss får ni även boken ”Kvinnor bär halva himlen”.

 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

(info@hopeinaction.se)