WOMEN’S CENTRE IN MASISI AND GOMA

Dessa kvinnocentra tar hand om kvinnor som behöver hjälp när de har utsatts för hemska våldtäkter, annan fysisk kroppsskada eller stark psykisk påfrestning. Dessa kvinnocentra är välorganiserade, har en uppsökande samt mottagande och stödjande verksamhet som fungerar mycket bra. De remitterar vid behov till sjukhus för medicinsk/kirurgisk behandling, ofta till Kyeshero sjukhuset i Goma, och sörjer själva för eftervård och social rehabilitering.


Under uppföljningsskedet har dessa kvinnocentra en daglig verksamhet med arbetsinriktad rehabilitering. De samlas till utbildning av olika slag, såsom alfabetisering, sömnad, vävning/flätning, tvåltillverkning, bakning av bröd och mycket annat som de senare kan tjäna sitt uppehälle på. Från denna grupp rekryteras också en del till våra jordbruksprojekt. Var god se ¨Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ¨.


Water for all – Vatten åt alla.  Genom bidrag från Water for all/SE har dessa kvinnocentra fått tillgång till friskt vatten genom anläggning av vattenledningar från kommunala anläggningar.


Arbetet med vattenledningar till Mama Jeannettes kvinnocentra  genomfördes år 2016.

I Masisi och Goma finns nu vattenposter utanför husen, men i Goma finns även nybyggda toaletter och duschar. Representanter från HiA/Sverige har under en uppföljningsresa varit med om invigningen av Water for all´s anläggning. Vi möttes av sång, dans, stor glädje och innerlig tacksamhet. Tillgång till friskt vatten betyder otroligt mycket för  dessa utsatta och drabbade kvinnor och barn.


Nominerad till Nobels fredspris
Som ett uttryck för ett mycket väl organiserat , väl genomfört och personligt mycket engagerat humanitärt arbete, under tidvis mycket svåra yttre omständigheter i ett farligt konfliktområde, nominerades  Mama Jeannette tillsammans med kollegan Mama  Jeanne och Dr Mukwege vid Panzi sjukhuset till Nobels fredspris både 2015 och 2016.

Hösten 2018 var representanter får HiA Sverige i Goma, i östra Kongo för att följa upp olika projekt. Vid besöket hos Mama Jeannettes kvinnocentra fick vi se att verksamheten utökats än mer. Ökningen är stor av våldtagna och skadade kvinnor och flickor som kommer till centret för att få vård och hjälp. I krigets Kongo är det en krigshandling att ge sig på kvinnor och flickor! Detta förstör kvinnorna men även hela familjer och hela byar.

Kvinnocentret i Goma kan bara ta emot de allra svårast skadade, men ändå är ökningen drastiskt stor.  Verksamheten har det svårt ekonomiskt och kvinnor ligger ibland skavföttes i sängarna, och många ligger på madrasser på golvet. Men de är så tacksamma över den hjälp de får, och ropar till oss att de vill berätta hur glada de är.

Personalen gör ett fantastiskt gott arbete i denna svåra situation! Och de lyckas få dessa kvinnor som drabbats så traumatiskt, att återkomma till ett någorlunda bra liv där de sjunger och dansar och orkar ta tag i sin svåra livssituation på bästa sätt.

2018 fick Mama Jeannettes kvinnocenter en stor vattencistern från Water for all, för att säkra vattentillförseln. Det händer ofta att stadens nät inte kan leverera tillräckligt med vatten, så detta var en underbar lättnad för kvinnocentret att även kunna samla regnvatten.

År 2018 ville Google Norge ha en säker plats att göra ett experiment med en solcells-driven kvarn, och frågade Dan Andersson HiA´s projektledare, om han kunde erbjuda en säker plats för denna anläggning. Installeringen av denna kvarn som skulle mala t.ex majs till mjöl, skulle Google Norge sköta om och betala. Detta var en stor satsning, och om det fungerade skulle det kunna bli till stor nytta för de kvinnor som var med i våra odlingsprojekt. Projektet placerades inne på kvinnocentrets gård, omgivet av höga murar och stor järnport. Stort gjutet golv, murade väggar och ett säkert rum för alla batterier byggdes av Google Norge. Även alla stora solceller och allt tekniskt arbete utfördes av dem. Detta visade sig fungera alldeles fantastiskt bra; se specialtext om detta projekt.

Den solcellsdrivna kvarnen blev även en stor förändring i hur kvinnocentret kan utbilda kvinnorna i att tjäna mer pengar genom att förädla sina grödor.

Mycket positivt händer trots allt i denna krigszon där människor far illa, och det ger dem ett hopp som bär och rustar dem att kämpa vidare!


Vi arbetar med flera sponsorer som skänker de pengar som behövs i verksamheten!

Vi har flera gånger fått pengar från goda givare för att sätta in fönster i sjuksalarna, och gjuta golv så att sängar kan stå stadigt. Vi behöver fortfarande sponsorer till att bygga ett kök för denna viktiga verksamhet!

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action LÄNK.


Uppdaterad 2019-07-09